19.03.2018 tarih ve 2018/3 sayılı İlçe Sportif Turizm Kurulu Toplantı Karar Tutanağı PDF